Welkom!

Irene Postma's Piano Praktijk is een professionele lespraktijk in het Betuwse Kesteren.
Er wordt lesgegeven in de MuziekKamer, Floris van Lijndestraat 8.
Het aanvangsonderwijs is genrerijk, voor gevorderde leerlingen ligt mijn kracht in de klassieke muziek en het improviserend begeleiden van (christelijke) liederen.

Pianolessen zijn er eigenlijk voor alle leeftijden.

Individuele lessen
Vanaf 6 of 7 jaar of aan muzikale en gretige jongere kinderen vanaf 4 jaar wordt in principe individueel pianoles gegeven om optimaal op de individuele leerling te kunnen ingaan. Voor jonge kinderen gebruik ik een verhalende en/of auditieve methode, en verwacht ik dat de ouders thuis ook met het kind achter de piano blijven herhalen wat we in de les geleerd hebben. Voor iets oudere kinderen is de steun van ouders ook belangrijk.
Ook volwassenen zijn van harte welkom, ofwel als beginner, ofwel als meer of minder gevorderde leerling.
Lessen improvisatie, muziektheorie, muziekgeschiedenis en solfège behoren ook tot de opties.